Nåtning

Nedan hittar du vårt sortiment av primer, tätningsmassa och lim som passar för att nåta båtar.   

Klicka på pilen bredvid respektive produkt för att få mer information.

Du kan också Kontakta oss eller Sök Återförsäljare.

För teknisk dokumentation för hela vårt marina sortiment, gå till Ladda ner dokument.

Sikaflex®-290 DC PRO

Sikaflex®-290 DC PRO är en enkomponents, polyuretanbaserad tätningsmassa speciellt utvecklad för däcksnåtning av traditionella trädäck. Den uppvisar utmärkt väderresistens och är därför lämplig för exponerade öppna fogar i marinmiljö. Massan härdar och bildar en permanent elastisk fog vilken är snabbt och enkelt slipbar.
Sikaflex®-290 DC PRO möter kraven satta av International Maritime Organisation (IMO).

Sikaflex®-298 FC

Ett 1-komponent svagt tixotropt polyuretanbaserat lim och fogmassa som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en hållbar elastomer.

Sika® MultiPrimer Marine

Sika® MultiPrimer Marine är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gul primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® MultiPrimer Marine är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.