Tätning

Nedan hittar du vårt sortiment av primer och tätningsmassa som passar för att täta båtar.   

Klicka på pilen bredvid respektive produkt för att få mer information.

Du kan också Kontakta oss eller Sök Återförsäljare.

För teknisk dokumentation för hela vårt marina sortiment, gå till Ladda ner dokument.

Sikaflex®-291

Sikaflex-291i är en tixotrop 1K polyuretanbaserad tätningsmassa speciellt anpassad för marina applikationer som härdar med hjälp av luftens fuktighet till en hållbar elastomer. Möter även kraven på låg flamspridning uppsatta av the International Maritime Organisation (IMO).

Sikaflex®-295 UV

Ett enkomponent polyuretanbaserat pastöst lim som härdar med hjälp av luftens fuktighet till en hållbar elastomer.

Sikaflex®-591

Sikaflex®-591 är en fogmassa baserad på Sika’s Silan Terminerade Polymer (STP) teknologi. Med dess utmärkta motstånd mot hårda maritima väderförhållanden kan den användas till en stor mängd av applikationer. Sikaflex®-591 överträffar vanliga miljö- och säkerhetsstandarder och sätter ett nytt riktmärke ur ekologisk synvinkel.

Sikaflex®-591 möter kraven på låg flamspridning (FTP Code Part 5) uppsatt av International Maritime Organization (IMO).

SikaLastomer®-710

Butylmassa för tätning av karosskarvar mm.

Sika® MultiPrimer Marine

Sika® MultiPrimer Marine är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gul primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® MultiPrimer Marine är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.