Övrigt

Sika® Aktivator-309P

En aktiverande vätska som förbättrar vidhäftningen. Den är speciellt utvecklad till förbehandling av falsmaterial såsom lack, plast, skuren polyuretanbädd, förapplicerade limsystem och RIM inkapsling på vindrutor.

Sika® Cleaner G+P

En alkoholbaserad lösning för rengöring av glas, plast och icke-porösa ytor. Sika Cleaner G+P kan användas för att avlägsna fingeravtryck, rester och generell smuts. Produkten lämnar inga rester på ytan, vilket säkerställer enkelt handhavande och minskar behovet av efterputsning av vindrutan.

Sika® Cleaner PCA

Ett smart rengöringshjälpmedel baserat på melaminskum. Den används för att ta bort föroreningar på vindrutor och andra ytor. Den kan även användas för att applicera Sika Primer.

Sika® Glass Cleaner

Ett milt rengöringsskum med hög koncentration av aktiva verksamma ämnen som enkelt löser och avlägsnar föroreningar som silikonrester, insekter, olja och fett.

Sika® Lube

Sika-Lube används som smörjmedel till rörets insida på Sika Application-Gun och är kemiskt kompatibel med pistolens delar och Sikas limmer. Sika-Lube reducerar friktionen mellan rör och den blå påskjutaren. Livslängden hos påskjutaren kan rejält förlängas genom att använda Sika-Lube.

Sika® PowerCleanAid

Ett smart rengöringshjälpmedel baserat på melaminskum som normalt används tillsammans med Sika CleanGlass. Den är framtagen för att ta bort föroreningar vilka inte kan tas bort på ett tillfredställande sätt med normala rengöringsmedel eller utan att repa ytan.

Sika® Primer-206 G+P

Sika® Primer-206 G+P är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-206 G+P är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Primer-207

Sika® Primer-207 är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-207 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner. Denna primer kan ge utmärkt vidhäftning utan föregående aktiveringssteg på många underlag. Sika® Primer-207 fluorescerar under belysning med långvågigt UV-ljus under en begränsad tid. Denna egenskap används för processkontroll.

Sika® Rudetaet

Plastisk tätningsmassa för bilglasning.