Radontätning

Skydd mot radon

I de flesta fall är det möjligt att förebygga höga radonhalter i inomhusluften genom att konstruera byggnaden med en radonspärr och gastät konstruktion mot byggnadsgrunden (inklusive täta rörgenomföringar i golvet och i väggarna). Sika har utvecklat ett radonmembran som skyddar byggnader mot radonexponering från grunden i såväl användningsklass A som B.  

 

För information om fogning kontakta Styrbjörn Ericsson  

För information om radonduken kontakta Jan Mölling  

Eller ring på 08-621 89 00

Sarnafil TG RadonProof-12

Sarnafil TG RadonProof-12 (tjocklek 1,2 mm) är en syntetisk radonduk i flera skikt, baserad på högkvalitativa flexibla polyolefiner (FPO) som innehåller UV-stabiliserare och inlägg av glasväv enligt EN 13956.

Sarnafil T 66-15D

An unreinforced multi-layer, synthetic roof waterproofing and Radon proof sheet based on premium-quality flexible polyolefin’s (FPO).

SikaBottningslist

Bottningsmaterial för fogmassor. Polyetencellplast med slutna celler.

Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sarnavap 500E

Sarnavap 500E is an unsupported vapour control layer based on PE-reclaim.

Sarnavap Tape F

Tape with double-sided adhesion, is a butyl rubber sealing tape with overstretching prevention.

S-Felt A 300

S-Felt A 300 är ett utjämningsskikt som är gjort av polypropylen (PP).

Sikaflex-11 FC+

Sikaflex-11FC+ är en 1-komponents högmodulär, elastisk fogmassa som kan användas både inom- och utomhus.

Sikaflex-15 FC

En 1-komponents högmodulär elastisk lim & fogmassa baserad på en silanterminerad polymer (SMP). Utmärkt till rörelsefogar och tätning i trä, betong, klinker. För nåtning av trägolv. Produkten är luktsvag, lösningsmedels- och ftalatfri vilket gör den lämplig inomhus samt är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Kan användas både inom- och utomhus.

Sikaflex AT-Connection

Sikaflex AT-Connection är en 1-komponents fukthärdande elastisk fogmassa baserad på en silanterminerad polymer. Brandprovning P703653, rapport finns.Test Report 2005147.

Sikaflex AT-Façade

Sikaflex AT-Façade är en 1-komponents fukthärdande elastisk fogmassa baserad på silanterminerad polymer. Brandprovning P703653. Rapport finns.

Sikaflex PRO-3 SL

En fuktighetshärdande, självutjämnande, 1-komponent elastisk massa baserad på polyuretan med goda mekaniska egenskaper. För applikationer både inne och ute.

SikaHyflex-225 Connection

En 1-komponents fukthärdande fogmassa baserad på silanterminerad polymer(SMP). Utmärkt till anslutnings-och rörelsefogar eller tätning mellan porösa och fasta material inne och ute. Produkten är luktsvag lösningsmedelsfri och ftalatfri vilket gör den lämplig för inomhusbruk. SikaHyflex-225 Connection är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

SikaHyflex-250 Façade

En 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa lämplig för rörelse och anslutningsfogar i byggnader. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaplan WP Floor Sheet - 08H

A homogeneous sheet damp-proofing membrane, based on recycled polyvinylchloride (PVC-P).

SikaPrimer-3 N

1-komponents transparent lösningsmedelsbaserad reaktiv epoxihartsblandning, som används som förbehandling på lätt fuktiga, porösa, absorberande material samt metaller.