Entreprenör
NCC
 
Projektbeskrivning

Nio vindkraftverk med en årlig elproduktion upp till 96 GWh

NCC BYGGER VINDKRAFTSFUNDAMENT PÅ ORRBERGET
– Byggnationer av vindkraftsparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden vilket NCC har erfarenhet av genom lång tradition. Nyligen har vi arbetat med vindkraftsparkerna Jädraås i Gävle och Svartnäs i Falun och ser fram emot att även anlägga Orrbergets  vindpark tillsammans med OX2, säger Johan Eriksson, avdelningschef  NCC Infrastructure.

OX2 anlitar NCC för att bygga nio stycken vindkraftsfundament,  förstärka och förbättra befintliga vägar i området samt anlägga sex kilometer ny väg. Den yta som kommer att tas i anspråk utgörs av  fundament och arbetsytor invid varje vindkraftverk. Vägarna som ska byggas uppe på bergen kommer att vara fyra meter breda med utökad  bredd i kurvor för att klara de långa transporterna. Arbetet med gjutning av fundamenten påbörjades i slutet av april 2019.

– Inom området har vi identifierat olika typer av naturvärden. Vindkraftverken, vägar samt elinstallationer har noga utformats i samråd med skogsstyrelsen för att minimera vår påverkan på naturen, säger  Anders Sandberg, byggprojektledare OX2.

 

SIKAS KONSTRUKTIONSLÖSNING
Sika valde tillsammans med kund en lösning med SikaGrout®-3500 WP  på grund av de höga kraven på tryckhållfasthet utifrån kravspecifikationen. SikaPump® Start-1 används som lubricerande  brukspumpstillsats för att underlätta uppstart och eliminera blockering  vid långa samt diameterreducerade pumpslangar.

 
Produkter
SikaGrout®-3500 WP
SikaPump® Start-1
 
Volym
3 000 m3, SikaGrout®-3500 WP