Entreprenör
Rotab
 
Föreskrivare
UBB
 
Projektbeskrivning
Balkongrenovering med ytbehandling.
 
Produkter
SikaTop-Armatec 110 EpoCem 
Sika MonoTop-610 
Sika MonoTop-650
SikaTopSeal-107