Entreprenör
Opus Mur & Puts AB
 
Föreskrivare
Nacka Hem
 
Projektbeskrivning
Totalrenovering av balkonger över- och undersidor samt sidokanter.
 
Produkter
SikaTopSeal-107
Sika MonoTop-610
Sikagard-670W 
Sika MonoTop-650