Entreprenör
ByggConstruct
 
Föreskrivare
Bjerkings, Uppsala
 
Projektbeskrivning
Lagning samt ytbehandling av balkonger.
 
Produkter
SikaTop-122+
Sika MonoTop-610
Sikagard-670W 
Conservado-45