Projektbeskrivning
En vattenbegjuten skulptur i betong som står i en trädgårdslokal.
Totalvikten är 20 ton.
 
Produkter
Sikadur-31
SikaCem-830
Sika MonoTop-612