Entreprenör
Skanska
 
Projektbeskrivning
Förlängning av landningsbana. Gjutning av pelare för inflygningsljus.
 
Produkter
Viscocrete-36