Entreprenör
NCC
 
Projektbeskrivning
Renovering av pilastrar, loftgångar och tak.
 
Produkter
Sikagard-550 W Elastic
Sikafloor-2530W
Sika MonoTop-610