Entreprenör
PEAB
 
Projektbeskrivning
Vattenbilning, betongrenovering och ytbehandling av 800 m² loftgångar.
 
Produkter
SikaKarbonatiseringsindikator
Sika MonoTop-610
Sika MonoTop-620
Sika MonoTop-625
Sika MonoTop-650
SikaTop-71
Sikafloor-2530W (Ytbehandling av golv med kvartssand i 1:a stryket)
Sikagard ElastoColor W (Ytbehandling av betongplattans undersida)