Entreprenör
NCC
 
Föreskrivare
Tyréns Byggkonsult AB
 
Projektbeskrivning
Betongbjälklag hos Astra som var underdimensionerad, förstärks upp med limning av Sika CarboDur.
 
Produkter
Sika CarboDur