Entreprenör
KASAB
 
Projektbeskrivning
En 1 400 m² mur vid Nacka kyrka , som hade dåligt ytskikt samt uppvisade skador i betong pga armering som rostat.
Muren spacklades med ett täckskikt om ca 2-3 mm, impregnerades samt målades.
 
Produkter
Sika MonoTop-610 
Sika MonoTop-623 (8 400 kg)
SikaQuick-506FG 
Sikagard-705L
SikaTop Seal-107 
Sikagard Elastocolor WS (600 l)