Entreprenör
NFC Vikarbyn AB
 
Föreskrivare
Sala kommun
 
Projektbeskrivning
Betongrenovering.
 
Produkter
Sika TopSeal-107 
Sika MonoTop-610
Sika MonoTop-612 
Sika MonoTop-614
Sika MonoTop-625 
Conservado-101