Entreprenör
Skanska
 
Föreskrivare
Danewids Ingenjörsbyrå AB
 
Projektbeskrivning
Håltagingar i betongvalv för ventilation i kontor och p-garage, samt förstärkning i valv efter rivning av väggar.
 
Produkter
Sika CarboDur
Sikadur-30 (lim)