Entreprenör
NFC Vikarbyn AB
 
Projektbeskrivning
Renovering av torkanläggning - virkestorkar.
 
Produkter
Sikagard-720 EpoCem
Sika MonoTop-650 
SikaTop-Armatec 110 EpoCem