Entreprenör
Skanska
 
Projektbeskrivning
Fogning av prefab betongblock, tillsatsmaterial i betongen.
 
Produkter
Sikaflex-15LM
Sikament-FF40