Entreprenör
Digo , Skövde
 
Projektbeskrivning
En avfallskasun i betong där betongen vittrat sönder p g a syror och gaser.
Ny beläggning i  form av reparationsbetong sprutades på i en tjocklek av ca 2,5 mm.
 
Produkter
Sika Quick-506FG (ca 19 000 kg)
Sika MonoTop-610 (ca 1 000 kg)