Renovering, undervattensgjutning, impregnering av broar
Bro över Måttsund

Nybyggnation av viadukt över E4.

Renovering, undervattensgjutning, impregnering av broar
Bro över Nordre älv, Kungälv

Impregnering av stödben.

Renovering, undervattensgjutning, impregnering av broar
Bro över Ångermanälven, Sollefteå

Undervattensgjutning. Brobetong.

Renovering, undervattensgjutning, impregnering av broar
Gröndalsbron

Impregnering av brokantbalk.

Renovering, undervattensgjutning, impregnering av broar
Hammarbron, Nyland

Skydds- och tätningsslamma på kantbalkar.

Renovering, undervattensgjutning, impregnering av broar
Tranebergsbron, Stockholm

Impregnering av pelare, kantbalkar samt delar av bågen.

Renovering, undervattensgjutning, impregnering av broar
Vallsundsbron, Östersund

Nyproduktion av bro.

Renovering, undervattensgjutning, impregnering av broar
Viadukt, Oskarshamn

Impregnering av viadukt.