Entreprenör
Bro & Tak Isolering AB
 
Projektbeskrivning
Skydds- och tätningsslamma på kantbalkar.
 
Produkter
Sika MonoTopSeal-107
 
Mängd
2 500 kg