Betong förstärkning med kolfiber
Astra, Södertälje

Betongbjälklag som var underdimensionerat.

Betong förstärkning med kolfiber
Baltzarsgatan, Malmö

Håltagingar i betongvalv för ventilation, samt förstärkning.

Betong förstärkning med kolfiber
Brf Forellen, Stockholm

Betongrenovering, kolfiberförstärkning samt infärgning.

Betong förstärkning med kolfiber
Brandstation, Filipstad

Förstärkning av bjälklag.

Betong förstärkning med kolfiber
Centrumhuset, Hudiksvall

Förstärkning av bjälklag pga av hyresgästanpassning.

Betong förstärkning med kolfiber
H-Centrum, Uppsala

Förstärkning pga ökad belastning samt rivning av bärande konstruktion.

Betong förstärkning med kolfiber
Holmen Paper, Norrköping

Förstärkning av ett betongbjälklag som utsätts för extrema förhållanden med värme upp till +50ºC.

Betong förstärkning med kolfiber
Holmgrens Bil AB, Jönköping

Förstärkning av balkar pga snöfickor efter tillbyggnad.

Betong förstärkning med kolfiber
Malmö Centralstation

Förstärkning av en av Sveriges första limträbalkskonstruktioner.

Betong förstärkning med kolfiber
Studentskrapan (fd Skatteskrapan), Stockholm

Förstärkning av betongbjälklag med kolfiberlaminat och CarboShear vinklar.