Astra, Södertälje

Betongbjälklag som var underdimensionerat.

Baltzarsgatan, Malmö

Håltagingar i betongvalv för ventilation, samt förstärkning.

Brf Forellen, Stockholm

Betongrenovering, kolfiberförstärkning samt infärgning.

Brandstation, Filipstad

Förstärkning av bjälklag.

Centrumhuset, Hudiksvall

Förstärkning av bjälklag pga av hyresgästanpassning.

H-Centrum, Uppsala

Förstärkning pga ökad belastning samt rivning av bärande konstruktion.

Holmen Paper, Norrköping

Förstärkning av ett betongbjälklag som utsätts för extrema förhållanden med värme upp till +50ºC.

Holmgrens Bil AB, Jönköping

Förstärkning av balkar pga snöfickor efter tillbyggnad.

Malmö Centralstation

Förstärkning av en av Sveriges första limträbalkskonstruktioner.

Studentskrapan (fd Skatteskrapan), Stockholm

Förstärkning av betongbjälklag med kolfiberlaminat och CarboShear vinklar.