Entreprenör
Tecab Ytskyddsprodukter AB
 
Föreskrivare
JW, Hudiksvall
 
Projektbeskrivning
Förstärkning av bjälklag pga av hyresgästanpassning.
 
Produkter
Sika CarboDur