Entreprenör
Johns Bygg & Fasad , Borås
 
Projektbeskrivning
Förstärkning av ett betongbjälklag hos Holmen Paper med Sika CarboDur. Extrema förhållanden med värme upp till +50ºC.
 
Produkter/Mängd
Sika CarboDur-S1012, 1580 m
Sikadur-30LP, 1700 kg