Entreprenör
Sune Ohlsson AB
 
Föreskrivare
Danewids Ingenjörsbyrå AB
 
Projektbeskrivning
Förstärkning av en av Sveriges första limträbalkskonstruktioner.
 
Produkt/Mängd
Sika CarboDur, 200 lpm.