Entreprenör
Tecab Ytskyddsprodukter AB
 
Föreskrivare
Sune Nordkvist, Otto Karle
 
Projektbeskrivning
Betongrenovering, kolfiberförstärkning, infärgning och Sikafloor-HPC4 på
golven.
 
Produkter
Sika MonoTop-610
SikaQuick-506 FG
Sika CarboDur
Sikagard ElastoColor WS
Sikafloor-HPC4
Sikafloor-156
Sika Gjutbruk-8