Projekt beskrivning

Sika har i samarbete med flera företag levererat produkter och know-how till  Clarion hotell i Göteborg. Målet för projektet var att skapa ett hotell som återspeglar ett möte mellan den gamla industristad och det moderna samhället. Som en central punkt har det gamla postkontor integrerats med en ny, modern byggnad.

Sikas lösning

Sika har i samarbete med flera företag levererat produkter och know-how till Clarion hotell i Göteborg. Målet för projektet var att skapa ett hotell som återspeglar ett möte mellan den gamla industristad och det moderna samhället. Som en central punkt har det gamla postkontor integrerats med en ny, modern byggnad.

För fasaden har segment av granit limmats med Sikasil SG-500 på ett fäste som är gjort av Sonoboard. Denna byggnad gjordes av Skandinaviska Glassystem AB vid deras anläggningar i Lysekil. Elementen tätades efter montering på byggnaden med Sikasil WS-605 S. Fogningen inomhus gjordes med Sikaflex AT-Connection. På grund av den speciella appliceringen att limma sten på fasaden, har flera olika tester gjorts på förhand, till exempel, vidhäftningstester, färgning av sten och frostbeständighet.


Fogningen av byggnaden gjordes av Fog Specialisten AB och de produkter som
användes var Sikaflex® AT-Connection och Sikasil-C.

Sika har levererat totalt cirka 2 000 liter lim och 5 000 liter fogmassa.

Sika Produkter

  • Sikasil SG-500
  • Sikasil WS-650 S
  • Sikaflex AT-Connection
  • Sikasil-C
  • SikaFast-5215
  • SikaPrimer-3N
  • SikaAktivator-205
Projektdeltagare
 
Ägare Nordic Choice Hotels
Arkitekt Semrén & Månsson
Facadefogning
Skandinaviska Glassystem AB
Fogning
Fogspecialisten AB
Leverantör fog och lim Sika Sverige AB