Projektbeskrivning

Familjebostäder i Göteborg bygger nya lägenheter på Fyrväpplingsgatan i Kyrkbyn. Det är två långsträckta lamellhus med en snygg, grafisk fasad och med sammankopplade loftgångar når man 52 stycken ljusa lägenheter i olika storlekar. Miljön är i fokus och målet är att det ska kunna bli ett Svanenmärkt lågenergihus. Byggstart var i januari 2014 och inflyttning beräknar man kan påbörjas i januari 2015.

Projektkrav

Byggnadens fasad som verkar bestå av många små - olikfärgade - kvadrater är faktiskt gjorda av stora prefabricerade betongelement med osynliga fogar. Att arbeta på detta sätt gjorde att fogarna mellan elementen blir en del av det arkitektoniska konceptet.

Med SikaHyflex-250 Facade kunde Sika uppfylla de högsta kraven på hållbarhet (Svanen, M1 samt EC1 Plus), som definierats av byggherren. Samtidigt var fogentreprenören Fogspecialisten mycket trygga med att använda en produkt med mycket bra hållbarhetsegenskaper.

Sika Produkter

  • SikaHyflex-250 Facade (701 påsar à 600 ml)
  • Sika Primer-3 N
Projektdeltagare
 
Byggherre Familjebostäder
Arkitekt
Kub Arkitekter
Entreprenör
Generalentreprenad Tuve Bygg
Fogentreprenör
Fogspecialisten AB