Entreprenör
Flexfasader AB
 
Projektbeskrivning
Limning och fogning av glaspartier samt dilatationsfogar i betong.
 
Produkter
SikaBond-T2
SikaBond-500
SikaBond-525
Sikaflex-15LM
Sikasil-N