Entreprenör
Fogspecialisten AB
 
Projektbeskrivning
Sidobarriärerna på brobanan fogades på in- och utsida med Sikaflex PRO-3WF.
 
Produkter/Mängd
Sikaflex PRO-3WF (8 500 lpm), 2 700 kg
SikaPrimer-3, 65 liter