Entreprenör
Östfog AB
 
Projektbeskrivning
Specialfogning i 3 st flervåningshus belägna på Varvsholmen , en liten ö vid Kalmarsund.
 
Produkter
Sikaflex AT-Façade
 
Mängd
2 000 lpm