Projektbeskrivning

Sika Sverige har levererat golvsystem till teknik- och installationsmiljöer samt kontorslandskapet hos MAX-lab i Lund. Som första projekt i Sverige
har kontorsbyggnaden fått högsta betyget ”Outstanding” i BREEAM -SE.

Projektkrav

Beställarens kravspecifikation var att golvsystemen skulle vara registrerade i SundaHus och värna om en mycket bra inomhusmiljö för de som skall nyttja MAX-lab som sin arbetsplats.

Därav beslutades att Sika ComfortFloor® skulle läggas i kontorslandskapet tack vare dess prestanda gällande just inomhusmiljö med mycket låga emissionsdata. Sika ComfortFloor® har certifikat enligt M1 gällande inomhusmiljö. Även estetiken och nyttjande komfort var avgörande fördelar.

För teknik- och installationsytorna var kravet att beläggningen skulle klara vissa rörelser i konstruktionen, vara lättstädad, anpassad till verksamheten samt ha bra klassificering i SundaHus. Till dessa ytor valdes en hybridbeläggning med Sikalastic®-45 HyCem®.

Sikas Konstruktionslösning

I kontorslandskapet gjordes förarbetet genom att underlaget slipades för skapa vidhäftning. Efter detta moment applicerades primern Sikafloor®-161. När primern härdat byggdes golvsystemet vidare med den självnivilerande polyuretanbeläggningen, Sikafloor®-330. Denna topplackas därefter med Sikafloor®-305 W.

I teknik- och installationsutrymmen genomfördes en enklare slipning av betongen och sedan applicerades Sikafloor®-Primer MRW. Därefter lade entreprenören själva golvmassan på ytan, Sikalastic®-45 HyCem®, som nivilerade ut. Som topplack applicerades Sikafloor®-Strong W.

Sika Produkter

Kontor
Sika ComfortFloor®

  • Sikafloor®-161
  • Sikafloor®-330
  • Sikafloor®-305 W

 

Teknik- och installationsutrymmen

  • Sikafloor®-Primer MRW
  • Sikalastic®-45 HyCem®
  • Sikafloor®-Strong W
PROJEKTDELTAGARE
 
Beställare Fastighets AB ML 4

Entreprenör

Kontor
Teknik- och
installationsutrymmen

 

Stoby Måleri AB, Hässleholm

RA Golv AB, Halmstad