Projektbeskrivning

En yta på 3000 m² av BP-Plåts industrilokaler skulle renoveras. Förutsättningarna var inte bra då det är en gammal industrifastighet med olika underlag, såsom asfalt, flintcote, betong och en del plåtövergångar till kabel/luftgångar. Ytterligare problem var att vissa partier var indränkta med olja.

Efter att slutkund besiktigat några olika referensytor föll valet på Sikafloor-40 HyCem som var den mest miljövänliga och kostnadseffektiva lösningen på deras golvproblem.

Projektkrav

Ytorna slipades och förspacklades. Vissa ytor belades med kem för att få upp det mesta av oljan. Efter detta primades ytorna med Sikafloor-Primer MRW två gånger. Därefter lades ett tunnare ”skraplager” med Sikafloor-40 HyCem för att likrikta ytorna, dessa slipades lätt av och primades sedan en gång med Sikafloor-Primer MRW.

I fas 2 lades sedan ett självutjämnande lager av Sikafloor-40 HyCem på ca 2,5 mm. Som slutfinish och ytskydd målades ytan två gånger med Sikafloor-2535 W som är en vattenburen blank epoxi.

Sika Produkter

  • Sikafloor-40 HyCem
  • Sikafloor-Primer MRW
  • Sikafloor-2535 W

 

Projektdeltagare
 
Entreprenör SSG
Beställare BP-Plåt