Projektbeskrivning

Sika blev tillfrågade om en lösning för att få ordning på ett asfaltgolv med stora skador. Förutom en renovering av befintligt golv ville kunden ha ett snyggt industrigolv med mellangrå färg.

Lokalen på Flöjelbergsgatan 8 i Mölndal används som lager av italienska importerade matvaror varav delar är en frysavdelning. Totala ytan är ca 550 kvadratmeter.

Ett krav som framställdes var att man skulle kunna köra med truckar på ytan.

Sika Lösningar

Efter besiktning av platsen blev svaret att vi kan lösa detta med Sika Sveriges tillverkade Sikafloor® produkter då de är de enda som går mot asfalt. Vår rekommendation var att använda en Sikafloor Primer i två omgångar på hela ytan. Därefter reparerades de stora skadorna i ytan med Sikafloor-Cemflex MultiRep och för avjämning användes Sikafloor-40 HyCem över hela ytan två gånger. Första lagret skrapspacklades och därefter lades en 2 mm tjock beläggning. För att få fram den beställda grå färgen användes Sikafloor-Strong W över hela ytan i två omgångar.

I frysavdelningen fanns en nygjuten betongyta och på den användes en transparant Sikafloor-Hardtop DB som en dammbindare.

Sika Produkter

Primning

  • Sikafloor-Primer Strong W

Reparationer

  • Sikafloor-Cemflex MultiRep

Avjämning

  • Sikafloor-40 HyCem

Målning

  • Sikafloor-Strong W

Dammbindning

  • Sikafloor-Hardtop DB
Kunder
 
Beställare Wiklunds Fastighetsförvaltning
Entreprenör Wiklunds Fastighetsförvaltning
Kontakt Mats Sandberg