Projektbeskrivning

Sika var i ett tidigt skede med vid projekteringen av ett 2.200 m² tillbygge på Willo AB. Projektledaren Anders Johansson kontaktade Sika och en dialog mellan parterna tog fart, referensytor visades upp och dokumenterad prestanda på olika beläggningar mm överlämnades till Anders. Senare i projekteringen besökte Sika beställaren vid flertal tillfällen där Sika presenterade olika beläggningar för beställare. Efter noga konsultering i val av beläggning valde Willo att installera Sika ComfortFloor®. Sika hjälpte även beställaren med val av golventreprenör. I detta fall blev det EU Plast AB i Älmhult som installerade Sika ComfortFloor®-beläggningen.

Projektkrav

Willos krav på beläggning var:

  • Representativt golv
  • Bra arbetsmiljö
  • Lättstädat, enkelt att rekonditionera
  • Lång livscykel

Sikas Konstruktionslösning

Underlaget av betongen stålkuleblästrades för optimal vidhäftning och därefter applicerades primern Sikafloor®-156. Sikafloor®-330 applicerades därefter i ett självnivellerade skikt, 2,8 kg/m². När ytan härdat topplackades hela ytan med Sikafloor®-305W, en pigmenterad vattenbaserad polyuretanlack.

Sika Produkter

Sika ComfortFloor®

  • Sikafloor®-156
  • Sikafloor®-330
  • Sikafloor®-305 W
PROJEKTDELTAGARE
 
Ägare Willo AB, Växjö
Projektledare Anders Johansson
Entreprenör Granflo Bygg AB, Åseda
Golventreprenör EU Plast AB, Älmhult