Entreprenör
Sune Olsson AB, Malmö
 
Projektbeskrivning
Gammalt golv i industrilokal som behövde ny beläggning.
 
Produkter

Sikafloor-156
Sikafloor-162

 
Mängd
Yta 300 m², Åtgång totalt 1,2 liter/m²