Entreprenör
Tenghagen AB
 
Projektbeskrivning
Beläggning av 150 m² fuktigt betonggolv med infärgning direkt.
 
Produkter
Sikafloor-155W
Sikafloor-81 EpoCem