Entreprenör
Digo AB
 
Föreskrivare
Fredrik Källqvist, Rexam
 
Projektbeskrivning
Efter tester av slitagetålighet, städbarhet, kemikalieresistens mot skärskador, valdes denna fogfria polyuretanbeläggning i stället för plastmatta som golvbeläggning i detta hygienrum.
 
Produkter
Sikafloor-156
Sikafloor-300 UV Elastic /Sikafloor-300 New
Sikafloor-302 W