Entreprenör
INHAB , Göteborg
 
Projektbeskrivning
Antistatiskt golv. Färgblandningsrum med hantering av lösningsmedel. Explosionsrisk uppkommer vid statisk elektrisk utladdning.
 
Produkter
Sikafloor-156
Sikafloor-210 Conductive
Sikafloor-381 AS
Sikafloor jordningssats
 
Mängd
104 m²