Entreprenör
ID Industrigolv AB
 
Föreskrivare
Thomas Johansson Sweco AB, Göteborg
 
Projektbeskrivning
Underlagets fukthalt fläckvis överstigande 98% RF, enligt Munters protokoll. Diffusionsöppen halksäkrad beläggning med enhetlig målning upp på 400 mm hög sockel med hålkäl krävs.
 
Produkter
Sikafloor-81 EpoCem
Sikafloor-155 WN
Sikafloor-2530 W
 
Mängd
Ca 150 m²