Entreprenör
Sune Ohlsson AB
 
Föreskrivare
Mario Korlevi (verkstadens ägare)
 
Projektbeskrivning
Golvet på Finmekaniska i Landskrona AB skall användas till uppställning
av verktygsmaskiner som är avsedda för finare arbeten.
 
Produkter
Sikafloor-156
Sikafloor-Compact
Färgad kvartssand
 
Mängd
200 m²