Entreprenör
Sune Olsson AB
 
Föreskrivare
Per Johan Dahl, Gonzalez Arkitektbyrå AB
 
Projektbeskrivning
Läggning av nytt golv.
 
Produkter
Sikafloor-81 EpoCem
Sikafloor-162
 
Mängd
200 m²