Entreprenör
Svensk Golvkonsult i Norrköping AB
 
Projektbeskrivning
Betong med dålig överyta. Läggning av 15 mm Sikafloor-HPC4 samt slipning enligt Superfloor-metoden.
 
Produkter/Mängd
300 kg Sikafloor-156
15 000 kg Sikafloor-HPC4