Entreprenör
Flexfasader AB
 
Projektbeskrivning
Limning och fogning av glaspartier samt dilatationsfogar i betong.
 
Produkter
Sikasil-N
Sikaflex-15LM
Sikabond-T2
Sikabond-500
Sikabond-525