Örtofta Kraftvärmeverk
Örtofta Kraftvärmeverk

Skanska har byggt ett nytt kraftvärmeverk som ska förse över 50 000 hushåll med värme i skånska Lund, Eslöv och Lomma, samt producera el motsvarande hela Eslövs behov. Det nya verket är också en miljösatsning som sänker koldioxidutsläppen med över 200 000 ton.

Sika leverantör till nybyggnation
Bofills Båge, Stockholm

Fogning av prefab betongblock, tillsatsmaterial i betongen.

Sika leverantör till nybyggnation
Botniabanan, E4 Husum, Örnsköldsvik

Nyproduktion av järnväg.

Sika leverantör till nybyggnation
Botniabanan, Stranneberget, Örnsköldsvik

Nyproduktion av järnväg.

Sika leverantör till nybyggnation
Bro över Måttsund

Nybyggnation av viadukt över E4.

Sika leverantör till nybyggnation
Bro över Ångermanälven, Sollefteå

Undervattensgjutning, brobetong.

Sika leverantör till nybyggnation
Paradisbadet, Örnsköldsvik

Nybyggnation av äventyrsbad.

Sika leverantör till nybyggnation
Piteå Havsbad

Nybyggnation av äventyrsbad.

Sika leverantör till nybyggnation
Sunderby sjukhus

Nybyggnation av sjukhus.

Sika leverantör till nybyggnation
Vallsundsbron, Östersund

Nyproduktion av bro.

Sika leverantör till nybyggnation
Äventyrsbadet Nordpoolen, Boden

Nybyggnation av äventyrsbad.