Projektbeskrivning

Skanska har byggt ett nytt kraftvärmeverk som ska förse över 50 000 hushåll med värme i skånska Lund, Eslöv och Lomma, samt producera el motsvarande hela Eslövs behov. Det nya verket är också en miljösatsning som sänker koldioxidutsläppen med över 200 000 ton.

Projektkrav Project

Utgångspunkten i projektet var miljömässigt bra beläggningar i de olika miljöerna i kraftverket och lång livslängd var ett krav.

Andra krav som ställdes på golvbeläggningen gällande prestanda, var antistatiska golv och att de ska klara medeltung industri mm.

Ett krav för projektet var att leverera ”just in time” samt att entreprenören ID Industrigolv AB skulle applicerade beläggningarna snabbt och effektivt för att inte hindra andra hantverkare på projektet.

Sikas Konstruktionslösning

Sika projekterade för att hitta snabba och kostnadseffektiva lösningar
för Skanska och ID Industrigolv AB som uppfyllde alla fastställda krav.

Inne i värmeverkets processdel, pannrummet, lades en Sikafloor®-24 PurCem® beläggning då den klarar hög belastning och är enkel och snabb att installera. I biytor, så som installationsrum med el, där det krävdes ett antistatiskt golv lades Sikafloor®-262 AS. I trapphus och andra gångytor lades Sikafloor®-2540W som både är lättstädat och estetiskt tilltalande.
I spolhallen där det var viktigt med halkskydd valdes Sikafloor®-Compact.

Runt om i kraftvärmeverket användes Sikaflex®-PRO 3 för rörelsefogar i golvet och för att skydda väggarna målades de med Sikagard®-675 W ElastoColor.

Sika Produkter

  • Sikafloor®-262 AS, 150 m²
  • Sikafloor®-24 PurCem®, 3000 m²
  • Sikafloor® 2540W, 600 m²
  • Sikafloor®-Compact
  • Sikaflex®-PRO 3
  • Sikagard®-675 W ElastoColor
PROJEKTDELTAGARE
 
Arkitekt Tengbom
Byggherre Kraftringen

Entreprenör

 

ID Industrigolv AB, Åhus

Skanska