Projektbeskrivning

På promenadavstånd från Sundbybergs centrum växer den grönskande parkstaden Annedal fram. I kvarteret TorgEtt bygger JM 65 funktionella lägenheter vid Mariehällstorget. I huset finns både övernattningslägenhet för gäster och ett parkeringsgarage. Den vackert utformade innergården blir en lugn oas i det myllrande torglivet utanför porten.

Projektkrav

Kravet på golvsystemet är dels att det skall vara välkomnande att komma in i garaget dels att beläggningen skall vara lättstädad. Ytterliggare aspekter är hållbarhet - beläggningen skall klara tuffa tag under lång tid och installationen skall gå snabbt.

Med utgångspunkt från detta föll valet på Sika One Shot-beläggning.

Sikas Konstruktionslösning

Sika One Shot är en ny innovativ parkeringsbeläggning med mycket bra egenskaper när det gäller slitstyrka, estetik och snabb installation. Det finns möjligheter att få färdig beläggning på en dag.

För att applicera golvet under en dag skall först förarbete utföras, i form av stålkuleblästring alt mekanisk bearbetning med slipmaskin. Sedan appliceras en primer för att skapa vidhäftning och därefter appliceras ett tätskiktsmembran - en snabbhärdande polyurea.

Efter en kort stund appliceras sedan slitskiktet tillsammans med kvartssand för att golvet ska bli halksäkert. Till sist topplackas ytan för att skapa en ljus och trevlig miljö.

Sika Produkter

  • Sikafloor®-156
  • Sikalastic®-8800
  • Sikafloor®-378
PROJEKTDELTAGARE
 
Ägare JM Bygg
Entreprenör
Coatingspecialisten i Mälardalen AB