Entreprenör
Tecab AB
 
Projektbeskrivning
Ett äldre p-däck hos Brf. Bränneriet som hade ett slitet ytskikt med läckage som följd. Ett nytt slitage- och tätskikt om ca 12 mm applicerades på hela ytan. Målning av nya linjer, byte av golvbrunnar samt fogning av rörelsefogar.
 
Produkter
Sikafloor-156
Sikafloor-HPC4
Sikaflex-35SL
SikaQuick-506FG
Icosit EG 5      
 
Mängd
Sikafloor-HPC4, 151 000 kg
Sikafloor-156, 3780 kg