Sky Hotel, Linköping
Sky Hotel, Linköping

Sika Sverige har levererat golvsystem till parkeringsgaraget tillhörande Sky Hotel Apartments i Linköping.

Renovering av Parkeringsgarage, Alby
Renovering av Parkeringsgarage, Alby

Parkeringsgarage är konstruktioner som tar mycket stryk pga tungt slitage, tösalter etc och de är i stort behov av att renoveras nu.
Botkyrkabyggen har valt att skriva avtal med Tecab för renovering av parkeringsgaragen inom området. De har redan färdigställt 10 stycken med samma system.

golv, renovering, förstärkning, reparation av parkeringsgarage
Brf Forellen, Stockholm

Betongrenovering, kolfiberförstärkning & infärgning.

golv, renovering, förstärkning, reparation av parkeringsgarage
Lidl, Malmö

Betongreparation samt målning.

golv, renovering, förstärkning, reparation av parkeringsgarage
NCC Parkeringshus, Järva Krog, Stockholm

Förspända betongelement flyttades 500 m. Vid återuppförandet fogades golvfogarna för att överbrygga nivåskillnaderna.

golv, renovering, förstärkning, reparation av parkeringsgarage
Pfizerhuset, Sollentuna

P-hus i två plan under grundvattennivån.

golv, renovering, förstärkning, reparation av parkeringsgarage
Saltsjöbaden, Stockholm

Betongyta med dåligt täckskikt samt skador i överytan.

golv, renovering, förstärkning, reparation av parkeringsgarage
Suttungsgränd, Uppsala

Nytt slitskikt på golv.

golv, renovering, förstärkning, reparation av parkeringsgarage
Östermalm, Stockholm

Totalrenovering av betong.