Projektbeskrivning

Miljonprogrammet var en storsatsning på bostäder som gjordes i Sverige mellan 1965-1975. Statsminister Tage Erlander lovade att det skulle byggas en miljon nya bostäder på 10 år runt om i landet.
I Botkyrka byggdes det många lägenheter inom ramen av detta program och där behöver nu betongkonstruktioner på flera håll renoveras.
Parkeringsgarage är konstruktioner som tar mycket stryk pga tungt slitage, tösalter etc. och de är i stort behov av att renoveras nu. Botkyrkabyggen har valt att skriva avtal med Tecab för renovering av parkeringsgaragen inom området. De har redan färdigställt 10 stycken med samma system.

Projektkrav

Garaget G17 på Lagman Lekares väg i Alby är på 1.210 m². En stomrenovering skulle göras och garaget var i mycket dåligt skick och på vissa ställen var betongen sönder ner till armeringslagret. Tecab fick därför armera samt gjuta om underlaget på de mest utsatta områdena. Sikas golvsystem med primer Sikafloor-156 och hårdbetong Sikafloor-HPC4 användes därefter för renovering och läggning av golvet. Sikas betongrenoveringssystem med produkterna Sika MonoTop-910N, SikaQuick-506 FG och SikaGjutbruk-8 användes för olika reparationer runt om i garaget. Till tak och väggar användes Sikagard ElastoColor.

”Vi använder Sikas produkter då de länge har varit ledande inom betong-teknologin och produkterna håller vad de lovar. Helheten i produktfloran ger oss en one-stop-shop dvs. vi kan köpa alla produkter för betongrenoveringen från en leverantör.” säger Lars Lundström, Arbetschef i Stockholm.

Sika Produkter

  • Sikafloor-156
  • Sikafloor-HPC4
  • Sika MonoTop-910N
  • SikaQuick-506 FG
  • SikaGjutbruk-8
  • Sikagard ElastoColor

 

Projektdeltagare
 
Beställare Botkyrkabyggen
Entreprenör Tecab